Krzysztof GRADKOWSKI

Zespół Dróg Szynowych
Instytut Dróg i Mostów
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Warszawska

 

powiększ

imię i nazwisko

stopień, tytuł naukowy

stanowisko w PW

pokój na IL

telefony

miejski PW

wewnętrzny PW

domowy

e-mail

Krzysztof GRADKOWSKI

dr inż.

adiunkt

424

 

(48) 22-234-64-90

64-90

(48) 22-841-03-19

K.Gradkowski@il.pw.edu.pl

 

zatrudnienie

podstawowe stałe zatrudnienie

dodatkowe zatrudnienie

współpraca


Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania - okresowo

oraz uprzednio okresowa współpraca jako: inżynier budowy, projektant, dyrektor techniczny, główny konsultant w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektów, także w Niemczech, Austrii, Holandii, Maroku, Francji i USA

 

kwalifikacje, uprawnienia

 • Uprawniony inżynier budownictwa, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr ew. MAZ/BO/5356/01, uprawnienia bez ograniczeń – w pełnym zakresie budownictwa lądowego Nr Wa 02/01.
 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Nr.667/84
 • Rzeczoznawca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Nr.2016
 • Rzeczoznawca Budowlany Nr RZE/X/031/13
 • Rzeczoznawca Majątkowy Nr 2888,
 • Biegły Sądu Okręgowego i Sądu Arbitrażowego Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie
 • Członek Polskiego Kongresu Drogowego

 

studia, kursy, staże

 • Biuro Projektów Dróg i Mostów w Monachium – praktykant i młodszy inżynier.
 • Uniwersytet Techniczny w Graz - stażysta.
 • 1977-1978 Instytut Badawczy w Wiedniu Arsenał – członek zespołu pomiarowego.
 • 1981- 1982 Uniwersytet Techniczny w Delft – fellow.
 • 1985 Biuro de la Souvegarde de Fés, Marocco - konsultant.
 • 1987- 1989 Florida International Uniwersity - fellow.

 

działalność dydaktyczna

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń na PW na studiach dziennych, zaocznych z przedmiotów:
  • Projektowanie i realizacja budowli ziemnych.
   Już dostępny preskrypt: K. Gradkowski, Budowle i roboty ziemne. Materiały do wykładów i ćwiczeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010. Sprzedaż wysyłkowa: www.wydawnictwopw.pl
  • Projektowanie i realizacja urządzeń technicznych pasów autostrad i dróg.
   Już dostępny preskrypt: K. Gradkowski, Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic. Materiały do wykładów i ćwiczeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2012.
   plik pdf (11 MB)
  • Planowanie i realizacja infrastruktury komunikacyjnej.

 

działalność naukowa

 • Nośności i stateczności gruntowych podłoży wielowarstwowych.
 • Mechanika gruntów i fundamentowanie
 • Stateczności konstrukcji zagłębionych w gruncie.
 • Stateczność i dynamika nawierzchni dróg lądowych.
 • Budowle infrastrukturalne.

 

działalność zawodowa

Projekty – opinie – orzeczenia - ekspertyzy techniczne
wykonane dla instytucji państwowych i organizacji gospodarczych

 • Analiza realizacji budowli ziemnych obwodnicy Lublińca. Warszawa, czerwiec 2017.
 • Analiza realizacji robót budowlanych modernizacji linii kolejowej 273 na odcinku Nowa Sól - Zielona Góra. Warszawa, marzec 2017.
 • Identyfikacja i klasyfikacja parametrów taksacyjnych budynków i budowli stadionu PGE Narodowy. Warszawa, luty 2016.
 • Eksperetyza jakości technicznej stropów parkingu podziemnego galerii handlowej "Brama Mazur" w Ełku". Marzec 2015. Stron 28.
 • Analiza jakości i opracowanie systemu wzmocnień podłoża budowli ziemnej dojazdu do mostu na rzece Pisi w gm. Teresin. Warszawa 2014. Stron 25.
 • Referencje i kwalifikacja techniczno użytkowa obiektu silosu żelbetowego cukrowni Kruszwica. Warszawa, styczeń 2014. Stron 12.
 • Jakość techniczno-funkcjonalna instalacji sufitów podwieszonych rigips i systemu tryskaczy w części podziemnej dworca Kraków Główny. Wrzesień 2013. Stron 40.
 • Technologiczne defekty torowiska tramwajowego na trasie W-Z w Warszawie. Opinia dla Sądu Gospodarczego w Warszawie. Luty 2013. Stron 30.
 • Analiza techniczno-rzeczowa i wartościowa składników nieruchomości gruntowej zaplecza budowy "Trasa Toruńska - Wschód". Warszawa, wrzesień 2012.
 • Klasyfikacja rzeczowa i wartościowa budowli wyrobiska piasku w obszarze leśnym Nadleśnictwa Drewnica, woj. mazowieckie. Sierpień 2012.
 • Analiza techniczna i ocena defektów oraz usterek strefy fundamentowej poziomu "-1" z ustaleniem ich wpływu na wartość budynku, ul. Bandurskiego 95/96 w Szczecinie; maj 2012.
 • Weryfikacja parametrów techniczno-użytkowych obiektu stadionu Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa SSA;. marzec 2012.
 • Kwalifikacja techniczno-funkcjonalna obiektu Stadionu Narodowego w Warszawie. Dla NCS, Warszawa 2011
 • Orzeczenie techniczne w sprawie kryteriów oceny technicznej procesu inwestycyjnego realizacji odtworzenia i budowy oraz przyczyn niezadowalającego stanu odcinka drogi wojewódzkiej w Skierniewicach, Warszawa 2011.
 • Diagnostyka i założenia techniczne systemu odwodnienia i protekcji osiedli mieszkaniowych w Zgorzale i Dawidach Bankowych przed podtopieniami opadami atmosferycznymi. Warszawa 2010.
 • Koncepcja i założenia projektowo-techniczne ekranów antywibracyjnych zlokalizowanych wzdłuż nasypu odcinka E autostrady A-2. Warszawa 2009.
 • Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze m. st. Warszawy. System rozliczeń kosztów infrastruktury obszarów. Prezydent Miasta Warszawy. Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Warszawa, luty 2009. Współautorzy; A. Kiziniewicz i M. Nowakowska.
 • Orzeczenia w sprawie; aspekt finansowy ograniczenia funkcji użytkowych magazynu wysokiego składowania eksploatowanego przez CARGOFORTE w Warszawie przy ulicy Modularnej 17 za okres w którym prowadzono remont posadzki magazynu. Dla Cargoforte Sp.z oo., Warszawa, wrzesień/ październik 2008.
 • Orzeczenie o potencjalnej wartości inwestycji zabudowy centrum Malborka według przyjętej koncepcji architektoniczno-budowlanej. Na zlecenie; Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A., Warszawa, sierpień/wrzesień 2008.
 • Ekspertyza. Ocena zaawansowania stanu zero inwestycji budowy zespołu hotelowo-rekreacyjnego w Tałtach gm. Mikołajki. Na zlecenie; Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A., Warszawa, czerwiec 2008.
 • Orzeczenie w sprawie kwalifikacji technicznej i rzeczowej zespołu obiektów zagospodarowania otoczenia obiektu głównego Centrum Handlowego Blue City. Al. Jerozolimskie 179 w Warszawie 02-017, Warszawa, maj 2008.
 • Orzeczenie Techniczne Stanu według inspekcji rocznej dla 5-ciu budynków biurowo-usługowych. Dla Przedsiębiorstwa Turystyczno-Usługowego w Warszawie. Al. Solidarności 61, luty 2008.
 • Opinia w sprawie kwalifikacji rzeczowej parkingu otwartego, wielopoziomowego, żelbetowego stanowiącego własność Blue Parking Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123 w Warszawie 02-017, Warszawa, styczeń/luty 2008.
 • Opracowania patentowe:
 • Publikacje z praktyki rzeczoznawstwa majątkowego
  • Gradkowski K.; Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Zeszyt kg-2, rok 2014.
   artykuł - plik pdf (ok. 0,5 MB)
  • Gradkowski K.; Metoda określania wartości budowli ziemnych w kontekście opłat i podatków lokalnych. Świat nieruchomości. World of Real Estate Journal. Nr 84, rok 2013, str. 55-59.
   artykuł - plik pdf (3,7 MB)
  • Gradkowski K.; Uwagi o wartości praw roszczeń windykacyjnych do nieruchomości. Konspekt wykładu. Studium podyplomowe. 2012 r.
   artykuł - plik pdf (50 kB)
  • Gradkowski K.; O kontrowersjach w określaniu wartości nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, nr 1, styczeń-marzec 2011 r., str. 39-41.
   artykuł - plik pdf (2,8 MB)
  • Gradkowski K.; Koncepcja określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej stanowiącej inwestycję budowlaną w toku. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Nr 3, 2010, str. 34 - 36.
   artykuł - plik pdf (1,3 MB)
  • Gradkowski K.; Prospekt kosztów realizacji infrastruktury technicznej przewidywanej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość. 2/2009.
   plik pdf (0,6 MB)
  • Gradkowski K.; Uwzględnianie klasy energetycznej budynku przy oznaczaniu wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych. Głos w dyskusji na Seminarium WSRM i VIRTUM 4/6 czerwca 2009.
   plik pdf (0,2 MB)
  • Gradkowski K.; Należyta staranność korekt wartości rynkowych nieruchomości.
   Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Nr 3/22. Wrzesień 2009. Str. 37-40.
   plik pdf (0,55 MB)
  • Gradkowski K.; Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. Konspekt wykładu.
   plik pdf (0,45 MB)
  • Gradkowski K.; Określenie wartości użytkowej budynku biurowego dla ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. Doradca Majątkowy, nr 2, 2009
   artykuł - plik pdf (0,47 MB)
  • Gradkowski K.; Kryteria jakości operatów określania wartości rynkowej nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, nr 4, 2008
   artykuł - plik pdf (0,44 MB)
  • Gradkowski K.; Propozycja sposobu określania zamortyzowanego kosztu odtworzenia - DRC. Rzeczoznawca Majątkowy, nr 2, kwiecień/czerwiec 2007, str. 25-27
   artykuł - plik pdf (0,44 MB)
  • Gradkowski K.; Charakterystyka energetyczna budynków i lokali mieszkalnych a ich wartościowanie. Doradca Majątkowy, nr 24, październik 2006
   artykuł - plik pdf (0,3 MB)
  • Gradkowski K.; Ekstensywność oszacowanej wartości rynkowej nieruchomości. Nieruchomości, C.H.BECK, nr 9, wrzesień 2005
   artykuł - plik pdf (0,3 MB)
  • Gradkowski K.; Oznaczanie wartości rynkowej poddaszy, strychów i pomieszczeń przyziemia w stanie nieużytkowym. Nieruchomości, C.H.BECK, nr 5, maj 2005, str. 41-43
   artykuł - plik pdf (0,3 MB)

Pełna lista: Dorobek-KG.pdf (221 kB)

 

publikacje, artykuły

 • Gradkowski K., Subgrade strengthening of roads and railroads as planar geotextile reinforcement. IPICSE 2016, MATEC Web of Conference, pp. 7.
  plik pdf (ok. 1,5 MB)
 • Gradkowski K., Wpływ innowacji IT na technologie ziemnych budowli dróg lądowych. Drogownictwo, nr 9 z 2016., str. 288-291.
  plik pdf (ok. 0,25 MB)
 • Gradkowski K., Interaction Extent of the Planar Geotextile Reinforcement Subgrade of Roads and Rail Routes. TFoCE Procedia Engineering 153, 2016, pp. 203-207.
  plik pdf (ok. 0,5 MB)
 • Gradkowski K., The specifity of technical constructions regimes inside terminals and logistics centers. CETRA 2016., pp. 6.
  plik pdf (ok. 0,4 MB)
 • Gradkowski K., Iwanowska K., Możliwości modernizacji centrum logistycznego portu w miejscowości AL. FAW (Republika Iraku). Logistyka, nr 3 z 2015 r., str. 5553-5560.
  plik pdf (ok. 1,0 MB)
 • Brzóska D., Gradkowski K., Porównawcza projekcja modernizacji strefy logistycznej na przykładzie terminalu kontenerowego w Pruszkowie. Logistyka, nr 6 z 2014 r., str. 2347-2355.
  plik pdf (ok. 1,2 MB)
 • Gradkowski K., Planarne zbrojenia podłoży nawierzchni drogowych. Drogownictwo, nr 9 z 2014 r., str. 306-308.
  plik pdf (ok. 2,2 MB)
 • Gradkowski K., Geosyntetyki zapewniają wyższą jakość konstrukcyjną nawierzchni. Drogi Samorządowe, nr 4 z 2014 r., str. 56-58.
  plik pdf (ok. 2,6 MB)
 • Gradkowski K., Funkcjonalne kształtowanie pętli tramwajowych w dużych aglomeracjach miejskich. Transport Miejski i Regionalny, nr 2 z 2014 r., str. 33-38.
  plik pdf (ok. 2,8 MB)
 • Gradkowski K., Możliwości wzmacniania podtorza w warunkach interoperacyjności kolei. Zeszyty naukowo-techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie, nr 2(101) z 2013 r., str. 101-109.
  plik pdf (ok. 2,7 MB)
 • Gradkowski K., Kietliński W. Błędy w ocenie podłoża gruntowego przyczyną uszkodzeń obiektów budowlanych. Przegląd budowlany. Nr 9, 2013, str. 32 - 35.
  plik pdf (4,0 MB)
 • Gradkowski K., Badania gruntowych podłoży nawierzchni zbrojonych geosyntetykami. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, zeszyt 156, 2013, str. 112.
  plik pdf (11,0 MB)
 • Gradkowski K.; Diagnostyczna ocena stanu wadliwości nowego torowiska tramwajowego. Przegląd komunikacyjny. Nr 5, 2013, str. 18 - 25.
  artykuł - plik pdf (6,1 MB)
 • Gradkowski K.; Inżynieryjne wyposażenie budowli równi logistycznych. Magazyn Autostrady. Nr 12, 2012, str. 56 - 62.
  artykuł - plik pdf (5,3 MB)
 • Gradkowski K.; Pakiet geosyntetyczny do wzmocnienia górnej części podłoża dróg szynowych. Przegląd komunikacyjny, 9-10/2011, str. 32 - 35.
  artykuł - plik pdf (5,6 MB)
 • Gradkowski K.; System wielowarstwowego wzmacniania geotekstyliami podłoża nawierzchni dróg. XX Polish-Russian-Slovak Seminar "Theoretical Foundation Of Civil Ingineering". Warszawa - Wrocław, 5-10.09.2011. Wyd. Zilina 2011, str. 495 - 502.
  artykuł - plik pdf (2,9 MB)
 • Gradkowski K.; Badania nad strukturami planarnego zbrojenia geotekstyliami gruntowych podłoży nawierzchni dróg. Magazyn Autostrady. Nr 5, 2011, str. 52 - 58.
  artykuł - plik pdf (ok. 6 MB)
 • Gradkowski K.; Specyfika odwodnienia równi drogowych. Drogownictwo. Nr 3, 2011, str. 94 - 99.
  artykuł - plik pdf (3,8 MB)
 • Gradkowski K.; Właściwości geotechniczne fibrogruntu jako materiału do ulepszonych podłoży nawierzchni drogowych. Inżynieria morska i geotechnika. Nr 2, 2011, str. 121 - 130.
  artykuł - plik pdf (7,7 MB)
 • Gradkowski K.; Kontrola spływu powierzchniowego wód z pasów drogowych cz. 2. Polski Instalator. Nr 2, 2011, str. 62 - 67.
  artykuł - plik pdf (3,6 MB)
 • Gradkowski K.; Kontrola spływu powierzchniowego wód z pasów drogowych cz. 1. Polski Instalator. Nr 1, 2011, str. 63 - 67.
  artykuł - plik pdf (0,6 MB)
 • Gradkowski K.; Redukcja hałasu od środków lokomocji. Przegląd komunikacyjny. Nr 7-8, 2010, str. 26 - 31.
  artykuł - plik pdf (0,8 MB)
 • Gradkowski K.; Badania nad właściwościami geotechnicznymi fibrogruntów. XIX Slovak-Polish-Russian Seminar "Theoretical Foundation Of Civil Ingineering". Zilina, Slovakia, 12-16.09.2010. Wyd. MGSU Moscov 2010, str. 311 - 316.
  artykuł - plik pdf (0,7 MB)
 • Gradkowski K.; Ochrona jezdni w strefie studzienek. Inżynieria i budownictwo. Nr 2, 2010, str. 71 - 72.
  artykuł - plik pdf (0,4 MB)
 • Geosyntetyki w nowoczesnym budownictwie drogowym. DROGI lądowe, powietrzne, wodne. Nr 4, 2010, str. 20 - 21.
  artykuł - plik pdf (0,9 MB)
 • Gradkowski K., Wyszyński K.; Ulepszanie i wzmacnianie warstw gruntów ubocznymi materiałami spalania i odpadowymi w drogowych budowlach ziemnych. Drogownictwo. Nr 3, 2010, str. 87 - 90.
  artykuł - plik pdf (0,9 MB)
 • Gradkowski K.; Bezpieczne konstrukcje wsporcze na drogach. Drogownictwo. Nr 2, 2010, str. 53 - 56.
  artykuł - plik pdf (1,05 MB)
 • Gradkowski K.; Parkingi w aglomeracjach miejskich. Transport Miejski i Regionalny. Nr 10, 2009, str. 13 - 15.
  artykuł - plik pdf (0,8 MB)
 • Gradkowski K.; Stałe wyposażenie techniczne współczesnej drogi szybkiego ruchu. DROGI lądowe, powietrzne, wodne. Nr 10, 2009, str. 41 - 44.
  artykuł - plik pdf (0,8 MB)
 • Gradkowski K.; System urządzeń kontroli spływu wód opadowych w obszarze węzła drogowego. DROGOWNICTWO. Nr 8, 2009, str. 269 - 273.
  artykuł - plik pdf (0,4 MB)
 • Gradkowski K.; Dobre ekrany akustyczne w otoczeniu dróg. Przykłady. DROGI lądowe, powietrzne, wodne. Nr 8-9, 2009, str. 18 - 23.
  artykuł - plik pdf (0,4 MB)
 • Gradkowski K. Wyszyński K.; Budowle ziemne węzła skrzyżowania autostrad A1 i A4. Magazyn Autostrady. Nr 8-9, 2009, str. 24 - 25.
  artykuł - plik pdf (0,4 MB)
 • Gradkowski K.; Wielopoziomowe budowle parkingów w dużych miastach. Przegląd komunikacyjny. Nr 4, 2009, str. 41 - 47.
  artykuł - plik pdf (4,5 MB)
 • Gradkowski K., Wyszyński K.; Budowa obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego na DK nr 19. Magazyn AUTOSTRADY. Nr 5, 2009, str. 24 - 27.
  artykuł - plik pdf (1,0 MB)
 • Gradkowski K.; Sposoby częściowej redukcji hałasu transportu miejskiego. Transport miejski. Nr 4, 2009, str. 12 - 14.
  artykuł - plik pdf (1,5 MB)
 • Gradkowski K.; Efekt wzmocnień geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni dróg. Cz. II - badania doświadczalne. Drogi i Mosty. Nr 4, 2008, str. 5 - 22.
  artykuł - plik pdf (1,05 MB)
 • Gradkowski K., Determinanty tempa rozbudowy sieci dróg w kraju. Autostrady, 8/9, 2008, str. 88 – 91.
  artykuł - plik pdf (1,14 MB)
 • Gradkowski K., Techniczna możliwość wzmacniana geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni drogi. Drogownictwo. Nr 8, sierpień 2008, str. 263 - 265.
  artykuł - plik pdf (0,57 MB)
 • Gradkowski K., Nośność podłoży nawierzchni dróg samochodowych wzmacnianych geosyntetykami.  Badania doświadczalne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008, str. 86.
  fragmenty - plik pdf (14,0 MB)
 • Gradkowski K.; Nośność nawierzchni dróg niepublicznych i zakładowych. Przegląd Komunikacyjny, nr3, marzec 2008, str. 35 - 41.
 • Gradkowski K.; Podatność warstw modelowego podłoża nawierzchni a efekt wzmocnień geowłókninami. Cz. I. Badania wstępne. Drogi i Mosty. Nr 2. 2007. str. 59-70
  artykuł - plik pdf (1,2 MB)
 • Gradkowski K.; Geosyntetyki w budowie dróg - zasady stosowania geosyntetyków o n---tym kierunku wzmocnień. Inżynier Budownictwa. Lipiec/sierpień 2007. str. 60-66
  artykuł - plik pdf (1,1 MB)
 • Gradkowski K., Żurawski S.; Metodologia sanacji i naprawy konstrukcji żelbetowej otwartego parkingu dwupoziomowego. Przegląd komunikacyjny. Nr 2, 2007, str. 32 - 36.
  artykuł - plik pdf (3,8 MB)
 • Gradkowski K.; Impaktowe wprowadzanie lanc, gwoździ i mikropali w grunt. Polskie drogi. styczeń-luty, 2007, str. 42 - 43.
  artykuł - plik pdf (1,6 MB)

Pełna lista: Publikacje-KG.pdf (201 kB)

 


Design by SZ

Krzysztof Gradkowski
Zespół Dróg Szynowych
00-637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16